برنامه‌نویسی رو رایگان شروع کن

دوره استارتر برای آشنایی بیشتر شما با برنامه‌نویسی به سبک بازی و سرگرمی آماده شده. این بازی‌ها نمونه‌ای از آموزش‌های بازی‌محور جونیوراست. هم بازی کن و هم برنامه‌نویسی یاد بگیر.

شروع کن
برنامه‌نویسی رو رایگان شروع کن
برنامه‌نویسی رو رایگان شروع کن