کدکمپ‌های جونیورا

در کدکمپ‌های جونیورا، هم برنامه‌نویسی یاد بگیرید، هم پروژه انجام بدید و هم خوش بگذرونید!

۱۶۲ مــدرسه
۲۴۵ تمرین و پروژه
۷۲۹۶ کدآموز ثبت‌‌نام‌شده

کدکمپ‌های برگزارشده

کدکمپ اول قم

پاییز ۱۴۰۲

مخصوص دانش‌آموزان متوسطه اول استان قم سطح ۱ کدآپ (پایتون)

۶۰ تمرین و پروژه
۳۲ مــدرسه
۱۶۹۳ دانش‌آموز شرکت‌کننده
جزئیات
کدکمپ دوم قم

زمستان ۱۴۰۲

مخصوص دانش‌آموزان متوسطه اول استان قم سطح ۱ و ۲ کدآپ (پایتون)

۱۲۵ تمرین و پروژه
۴۷ مــدرسه
۱۹۶۶ دانش‌آموز شرکت‌کننده
جزئیات
کدکمپ اول مازندران

زمستان ۱۴۰۲

مخصوص دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران سطح ۱ کدآپ (پایتون)

۶۰ تمرین و پروژه
۸۳ مــدرسه
۳۶۳۷ دانش‌آموز شرکت‌کننده
جزئیات