کدکمپ‌های جونیورا

در کدکمپ‌های جونیورا، هم برنامه‌نویسی یاد بگیرید، هم پروژه انجام بدید و هم خوش بگذرونید!

۱۹۴ مــدرسه
۳۰۵ تمرین و پروژه
۸۹۳۲ کدآموز ثبت‌‌نام‌شده

کدکمپ‌های فعال

کدکمپ سوم قم
کدکمپ سوم قم

بهار ۱۴۰۳

مخصوص دانش‌آموزان متوسطه اول استان قم سطح ۱ کدآپ (پایتون)

۶۰ تمرین و پروژه
۴۳ مــدرسه
۱۶۳۶ دانش‌آموز شرکت‌کننده
جزئیات

کدکمپ‌های برگزارشده

کدکمپ اول قم
کدکمپ اول قم

پاییز ۱۴۰۲

مخصوص دانش‌آموزان متوسطه اول استان قم سطح ۱ کدآپ (پایتون)

۶۰ تمرین و پروژه
۳۲ مــدرسه
۱۶۹۳ دانش‌آموز شرکت‌کننده
جزئیات
کدکمپ دوم قم
کدکمپ دوم قم

زمستان ۱۴۰۲

مخصوص دانش‌آموزان متوسطه اول استان قم سطح ۱ و ۲ کدآپ (پایتون)

۱۲۵ تمرین و پروژه
۴۶ مــدرسه
۱۹۶۶ دانش‌آموز شرکت‌کننده
جزئیات
کدکمپ اول مازندران
کدکمپ اول مازندران

زمستان ۱۴۰۲

مخصوص دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران سطح ۱ کدآپ (پایتون)

۶۰ تمرین و پروژه
۸۳ مــدرسه
۳۶۳۷ دانش‌آموز شرکت‌کننده
جزئیات