بلوک‌آپ استارتر

بلوک‌آپ استارتر

آموزش برنامه‌نویسی با نقاشی

آموزش مقدماتی تفکر رایانشی و آشنایی با مفهوم الگوریتم

۸ درس‌نامه
۲۵ تمرین
۲ پروژه
۰٪
گواهی نمونه
شروع یادگیری

۱
هزارتو
 • بلوک‌بازی
  بلوک‌بازی
 • یک، دو، سه، حرکت!
  یک، دو، سه، حرکت!
 • بچرخ تا بچرخیم!
  بچرخ تا بچرخیم!
 • چپ و راست!
  چپ و راست!
 • پیچ بلند
  پیچ بلند
 • حلزونی
  حلزونی
 • پیش به سوی اهداف!
  پیش به سوی اهداف!
 • پرنده گرسنه
  پرنده گرسنه
 • کرم دوم
  کرم دوم
 • کرم بعدی
  کرم بعدی
 • آخرین کرم
  آخرین کرم

۲
نقاشی
 • بلوک‌بازی
  بلوک‌بازی
 • خط‌خطی کن!
  خط‌خطی کن!
 • مربع
  مربع
 • ستاره
  ستاره
 • قلم بالا
  قلم بالا
 • خط‌چین
  خط‌چین
 • ستاره‌ها
  ستاره‌ها
 • پالت رنگ
  پالت رنگ
 • قلب
  قلب
 • گل
  گل
 • درخت
  درخت
 • دست به قلم شو!
  دست به قلم شو!

۳
انیمیشن
 • بلوک‌بازی
  بلوک‌بازی
 • ماشین
  ماشین
 • چراغ راهنمایی
  چراغ راهنمایی
 • جونیورا
  جونیورا
 • خرس
  خرس
 • توهم حرکت
  توهم حرکت
 • افکت دایره‌ای
  افکت دایره‌ای
 • حرکت افقی و عمودی
  حرکت افقی و عمودی
 • افکت مربعی
  افکت مربعی
 • حرکت ماشین
  حرکت ماشین
 • طلوع ماه
  طلوع ماه
 • کارگردان شو!
  کارگردان شو!