بستن
جستجو
جدا کننده
حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده حلقهٔ دور تصویر نویسنده
نوریه رضوی ثانی

نوریه رضوی ثانی

پایتون

دستورات شرطی در پایتون و حلقه‌ها

دستورات شرطی در پایتون و حلقه‌ها

پایتون

تفاوت پایتون نسخه ۲ با نسخه ۳

تفاوت پایتون نسخه ۲ با نسخه ۳

بلوکی

تفاوت اسکرچ با اسکرچ جونیور در چیست؟

تفاوت اسکرچ با اسکرچ جونیور در چیست؟

برنامه نویسی و بهبود کسب و کار در مدارس

آموزش برنامه نویسی در مدارس چه سودی دارد؟

آموزش برنامه نویسی در مدارس چه سودی دارد؟

آینده تحصیلی و مسیر شغلی

برنامه نویسی کلید موفقیت کارآفرینی کودک و نوجوان

برنامه نویسی کلید موفقیت کارآفرینی کودک و نوجوان

آینده تحصیلی و مسیر شغلی

تقویت ریاضی با برنامه نویسی

تقویت ریاضی با برنامه نویسی

مدارس

راه های افزایش خلاقیت در کودکان

راه های افزایش خلاقیت در کودکان

برنامه نویسی و رشد سیستم آموزشی

چرا باید کودکان برنامه نویسی یادبگیرند؟

چرا باید کودکان برنامه نویسی یادبگیرند؟

مدارس

راهنمای والدین در آموزش برنامه نویسی

راهنمای والدین در آموزش برنامه نویسی

آینده تحصیلی و مسیر شغلی

پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان با یادگیری برنامه نویسی

پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان با یادگیری برنامه نویسی